Sme pripravení na Čaputovej LGBT?

Robert Mistrík odstúpil zo súboja o prezidentský palác. Dnes to potvrdil na tlačovej konferencii a zároveň v ďalšom boji podporil kandidátku Zuzanu Čaputovú. Tá prišla nejednému človeku zo začiatku ako lepšia voľba, no z nášho pohľadu čas ukázal, že to nemusí byť celkom pravda. Práve naopak. Zuzana Čaputová prezentuje záujmy slovenského voliča možno ešte menej, ako Robert Mistrík.
Problémom je, že je Čaputovej program bohatý iba v bodoch, ktoré ani zďaleka nereprezentujú väčšinový názor na Slovensku. Dajú sa vybrať niektoré výroky, ktoré idú proti väčšinovému názoru Slovákov. Nám je jasné, že okolo Zuzany Čaputovej existuje skupinka ľudí, ktorá jej názory uznáva, no to na to, aby sa stali programovým bodom v prezidentskej kampani, treba určite oveľa viac, ako len názor úzkej skupiny ľudí.

Čo tak napríklad téma LGBT? Keď sa prejdete po Bratislave, nájdete celkom veľké množstvo prívržencov, no väčšinou ide o ľudí, ktorí chcú dať homosexuálnym párom len nejaké vybrané práva, ktoré nepresahujú primeranú hranicu. Keď však ideme von z Bratislavy, ponúkne sa nám celkom iný pohľad, ktorý nie je ani náhodou v prospech homosexuálnych párov. Ľudsky proti týmto ľuďom určite nikto nič nemá, no sú aj iné aspekty tohto problému.

Zuzana Čaputová sa prezentuje tým, že by nemala nič proti zavedeniu registrovaných partnerstiev pre takéto páry a taktiež by nemala nič proti adopcii detí pármi rovnakého pohlavia. Tu nastáva niekoľko problémov. Najväčší je ten, o ktorom tu hlavne píšeme: Čaputová sa tu názorovo rozchádza s obyvateľstvom a na doterajšom bačovaní Andreja Kisku sme mohli vidieť, že to môže byť obrovský problém. Problémom je určite aj samotné registrované partnerstvo. Možnosť uzavrieť ho by totižto dostali aj tradičné páry, tvorené mužom a ženou. Týmto by sme však ešte ďalej podkopávali inštitút rodiny, ktorý je už aj bez toho v kríze. A čo sa týka detí? Ďalšia náročná otázka, no Čaputovej jednoznačný názor sa dá považovať za problematický, keďže ide o tému, ktorá by mala byť diskutovaná v niekoľkých rovinách, z čoho najdôležitejšia je vedecká. Ak je totižto pravdivý predpoklad, že dieťa napodobňuje správanie svojich rodičov (čo je), adopcia detí pármi rovnakého pohlavia nie je úplne tým, čo by spoločnosti pomáhalo, práve naopak.

Ďalšou závažnou témou je téma interrupcií. Interrupcie sú dnes v zákone upravené veľmi voľne a je viac menej na matke, či sa rozhodne nechať si dieťa zobrať, alebo nie. Ženám síce dôverovať určite treba, no treba si vážiť aj ľudský život a interrupcie by mali byť povolené iba v závažných a dobre odôvodnených prípadoch. Určite máme za to, že ľudia na Slovensku si ľudský život vážia a preto je aj tento názor Čaputovej (že by mala byť zákonná úprava voľná) veľmi nešťastný.

Táto kandidátka teda síce je sympatická, celkom dobre vystupuje a vie osloviť pekné percento voličov, no jej program do značnej miery ide proti záujmom a postojom Slovákov, čo je určite problém. Problém, ktorý by sa mal prejaviť vo voľbách, pravdepodobne nižším percentom hlasov pre Čaputovú.