Ako to v skutočnosti bolo s pezinskou skládkou?

Táto skládka je totižto jedným z hlavných bodov, ktorými sa Zuzana Čaputová vychvaľuje vo svojej prezidentskej kampani. Videli sme dokonca aj rôzne emotívne videá, v ktorých sa ako keby postavila zlým oligarchom s mocou. Celé je to prezentované ako jeden veľký príbeh, v ktorom je ona hlavným hrdinom. Listinné dôkazy však vraj môžu poukazovať na úplne iné stránky tohto príbehu, teda aspoň na základe informácii, ktoré boli uverejnené Jánom Manom, predsedom predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka, a.s.

História samotnej skládky je veľmi komplikovaná a zaujímavá zároveň. A Zuzana Čaputová, poprípade ľudia jej blízki, v nej figurujú, možno aj v inej úlohe, akú by sme očakávali. Iniciatíva Zuzany Čaputovej v súvislosti so skládkou totižto nemusela byť len dielom jej občianskej odhodlanosti, no aj nejakých záujmov, ktoré v tomto projekte mohla ona, poprípade niekto jej blízky, mať.

Pôvodné kroky mesta Pezinok mali ešte pred rokom 2002 smerovať k vybudovaniu veľkokapacitnej regionálnej skládky Pezinok. Teda žiadny čiastkový projekt, ale veľká nová jama, v ktorej by mohla vzniknúť veľká skládka odpadu. Pred rokom 2002, ešte v 90. rokoch, bola uzatvorená zmluva medzi spoločnosťami TEHELNE Pezinok a PETMAS-GERBER, na základe ktorej malo prísť v budúcnosti k uzatvoreniu zmluvy, na základe ktorej sa spoločnosť TEHELNE PEZINOK zaviazala, že so spoločnosťou PETMAS-GERBER uzavrie zmluvu o spoločnom využívaní a správe skládok a to existujúcich, aj budúcich možných, teda aj plánovanej veľkokapacitnej skládky. V spoločnosti PETMAS-GERBER pôsobil Štefan Strapák, otec Zuzany Čaputovej.

Toto všetko teda poukazuje na to, že spoločnosť PETMAS-GERBER bola priamo zainteresovaná do vzniku hocijakej novej skládky v danom obvode, pravdepodobne bez ohľadu na jej veľkosť. V roku 1996 bol mestom Pezinok schválený územný plán mesta, ktorý počítal s vytvorením novej skládky – konkrétne s funkčným využitím územia Nová Jama.

Pokiaľ ide o občianske iniciatívy, tie sa k skládke postavili celkom jasne. Nesúhlasili so zneškodňovaním odpadov, ktoré by poškodzovalo životné prostredie a ich životné podmienky, no zároveň fakticky súhlasili s potrebou existencie novej skládky, no za tých okolností, že stará bude odstránená.
Máj 2002. V tomto mesiaci bol vypracovaný Májový návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Pezinok. Tu ešte stále tieto kroky smerovali k vybudovaniu veľkokapacitnej skládky. V roku 2002 bol zároveň Štefan Strapák odvolaný z pozícií v spomínanej spoločnosti.

Vtedy sa nejako podozrivo začali meniť skutočnosti okolo tejto plánovanej veľkokapacitnej skládky. Rôzne návrhy aktualizácii, návrhy úprav a dokonca nezákonné konanie. Zrazu začala byť skládka oveľa výraznejším problémom a rétorika rôznych subjektov, medzi nimi aj občianskych iniciatív, sa značne zmenila. Ostáva už len otázkou, že prečo. To, že nastala zmena priorít v momente, keď bol z orgánov kľúčovej spoločnosti odvolaný Čaputovej otec, sa v zásade vylúčiť nedá a to najmä vzhľadom na to, že sa Čaputová do témy skládky angažovala viac ako výrazne.

Táto stránka ukladá malé súbory (Cookies) na vašom zariadení. Tieto súbory cookie sa používajú na sledovanie počtu uživateľov našich webových stránok v súlade s Európskym nariadením o všeobecnom ochrane údajov. Ak sa rozhodnete odmietnuť akékoľvek budúce sledovanie, v prehliadači sa vytvorí súbor cookie, ktorý si túto voľbu zapamätá na jeden rok.

Prijať alebo Odmietnuť