Fico vyhral nad Merkelovou

Malí a slabí často automaticky skláňajú hlavu nad veľkými a silnými. Obzvlášť je tomu tak v politike, kedy bezprecedentne súhlasiť s názorom silnejšieho znamená v podstate prijímať rôzne vyrokované benefity na úkor presadzovania vlastných záujmov. Toto nie je len slovenská, ale celosvetová politická realita, o ktorej len málokto pochybuje. Odhliadnuc od morálnej roviny, takémuto postupu v podstate nie je veľmi čo vyčítať, keďže politika predstavuje súboj o moc a snahu o tvorbu konsenzu. Čo sa však stane, ak malý a slabý povie nie veľkému a silnému?

 

Migračná kríza spôsobila v celej Európe doslova davové šialenstvo. Ak nerátame s informáciami o blížiacej sa humanitárnej katastrofe zo spravodajských služieb, ku ktorým nemá bežná verejnosť prístup platí, že sme sa o masovej vlne migrácie z bežne dostupných médií dozvedali zo dňa na deň. Šokujúce obrázky z pobreží južných krajín Európskej únie, migračných trás a štátnych hraníc jednotlivých členských krajín európskeho spoločenstva zahltili každodenné životy miliónov Európanov. Teroristické útoky, sexuálne znásilnenia a getá vyvolávajú v nás všetkých aj dnes mimoriadne závažné obavy a strach. Ľudia očakávali a očakávajú razantné riešenia. Nie o týždeň ani o mesiac, ale hneď – presne tak, ako sa dozvedali o migračnej kríze.

 

Bezprostredné výroky jednotlivých európskych politických špičiek prilievali olej do ohňa. Najmä tie, ktoré, zneužívajúc idei humanizmu, podporovali tzv. politiku otvorenej náruče a teda bezhlavé prijímanie všetkých ilegálnych migrantov, ktorí vstúpia na európsku pôdu. Vlna odporu verejnosti však bola značná a preto mnohí politici upustili od „slniečkárskeho“ žargónu a nenápadne začali používať slovné spojenia typu „ekonomický prínos migrácie“. V tom čase málokto tušil, že s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou bola celá migračná kríza riadená detailne popísaným scenárom práve kvôli prílevu lacnej pracovnej sily. Nepriamo to potvrdilo aj talianske ministerstvo vnútra. Vráťme sa však k pointe, ktorou je používanie zdravého rozumu a vnímanie spoločnosti a človeka ako citlivého organizmu a nie ako sumár ekonomických číslic.

 

Nemecká kancelárka Angela Merkelová patrí do prvej, nie okresnej ligy európskej politiky. Jej vyjadrenia preto predstavujú silné politické posolstvá spojené z veľmi vážnymi politickými rozhodnutiami. Merkelová dlhodobo presadzovala povinné migračné kvóty resp. jej prístup k riešeniu globálnej migrácie bolo možno považovať za veľmi direktívny a nekompromisný. Potenciál prílevu lacnej pracovnej sily a teda ekonomické čísla prevyšovali záujem nad bezpečnosťou, obavami a názormi verejnej mienky, ktorá v drvivej väčšine odmietala bezbrehé prijímanie ľudí do Európy, o ktorých v podstate nikto nič nevedel. Na druhej strane stál vtedajší predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, ktorý vecne a adresne pomenoval riziká spojené s nekontrolovanou ilegálnou migráciou. Ihneď po Ficových vyjadreniach odmietajúcich politiku povinných kvót sa na jeho hlavu už tradične zniesla vlna kritiky – „veď veľkým a mocným sa neodporuje“. Nepomohli ani prezentované alternatívne návrhy na riešenie tejto katastrofy spočívajúce v riešení problémov priamo v Afrike v tzv. záchytných centrách alebo v návrhoch na posilnenie ochrany vonkajších hraníc EÚ. Už tradične sa Fico nenechal odradiť a podarilo sa mu skonsolidovať politické postoje celej V4 aj za účasti Rakúska. Karta sa začala obracať.

 

Súboj o skutočné hodnoty a vecné riešenia nakoniec dopadol pred pár dňami nevídane. Menší a slabší v podobe Roberta Fica zvíťazil nad veľkým a silným partnerom v podobe Angely Merkelovej. Nemecká kancelárka otvorene priznala, že presadzovanie migračných kvót bolo chybou. Na konci celého príbehu však niečo chýba a to profesionálna a štandardná práca slovenských mainstreamových , ale aj verejnoprávnych médií. O tom, že Fico vyhral nad Merkelovou sa totiž dozvedáme iba okrajovo.